SAVANNAH, Ga. (WSAV) — Harmony At Savannah is senior living at its best!